دوگانه نمای تکبر – ذلت؛ دو روی یک سکه فرهنگ خود مدارانه

دوگانه نمای تکبر –  ذلت؛ دو روی یک سکه فرهنگ« خود مدارانه»

چند سالی است که نامگذاری سالها از طرف مقام معظم رهبری معطوف به دغدغه های اقتصادی کشور است، این امر در دولت جناب آقای احمدی نژاد به وضوح قابل مشاهده است که حاکی از وجود تهدیدات اقتصادی در داخل و خارج و گاها نواقص  مدیریتی است. در شعار امسال اما متاسفانه مقوله «فرهنگ» نیز به این دغدغه اضافه شده است و این جای بسی تعجب است.

زمانی که تازه به دانشگاه آمده بودم و اساتید بزرگواری چون جناب آقای دکتر آشنا را به چشم می دیدیم، همیشه با خود می اندیشیدم چگونه است که در کشور ما اساتید و صاحبنظرانی در عرصه فرهنگ وجود دارند که مسائل را به خوبی درک می کنند و نگاه عمیقی دارند، در حساس ترین نهاد های نظام هم مسئولیت های حساس امنیتی داشته و گاها درد فرهنگ و هم  درمان را می شناسند اما باز این است وضع ما و این است درد فرهنگ ما......

امروز اما این سوال به یک دغدغه بزرگ و ملی تبدیل شده است؛ دغدغه فرهنگ:

«بنده هم نگرانم. مسئله‌ی فرهنگ، مسئله‌ی مهمی است. اساس این ایستادگی، این حرکت و در نهایت ان‌شاءالله پیروزی، بر حفظ فرهنگ اسلامی و انقلابی است و تقویت جناح فرهنگی مؤمن، تقویت این نهالهایی که روییده است در عرصه‌ی فرهنگ؛ بحمدالله جوانهای مؤمنِ خوبی داریم در عرصه‌ی فرهنگ و هنر؛ فعالیت کردند، کار کردند؛ حالا بعضی جوانند، بعضی دوره‌ی جوانی را هم گذرانده‌اند؛ ما عامل فرهنگی کم نداریم. ما حتماً در مسئله‌ی فرهنگ‌   [باید توجه کنیم]‌، دولت محترم هم باید توجه کند، دیگران هم توجه کنند. بنده هم در این نگرانی با شما سهیم هستم و امیدوارم که مسئولین فرهنگی توجه داشته باشند که چه میکنند. با مسائل فرهنگی شوخی نمیشود کرد، بی‌ملاحظگی نمیشود کرد ..... [نباید] با عناوین گوناگونی بخواهیم این جوانهای مؤمن را طَرد کنیم و منزوی کنیم؛ که البته منزوی هم نمیشوند؛ آن جوانهای مؤمنِ پرانگیزه، با این حرفها منزوی نمیشوند اینها؛ لکن خب، ما باید قدر اینها را بدانیم. افرادی که نسبت به این جوانها با چشم بدبینی نگاه میکنند یا مردم را بدبین میکنند، خدمت نمیکنند به کشور؛ به استقلال کشور، به پیشرفت کشور، به انقلاب اسلامی خدمت نمیکنند» (دیدار مقام معظم 15/12/1392)[1]

متاسفانه دولت جدید در تقابل های دوگانه گفتمانی، در  مرز بندی های سیاسی و فکری دچار نوعی اشتباه محاسباتی –از روی تعمد یا بی تدبیری- شده است. این اشتباه در هر صورت به یک نوع نگاه بر می گردد: «نگاه خود مدارانه به فرهنگ»

نگاه خود مدارانه به فرهنگ، نگاهی است که از فرهنگ خود مدارانه نشات می گیرد. فرهنگ خود مدارانه فرهنگی سلیقه ای و متکثر است و در مقابل «فرهنگ خدا مدارانه» تعریف می گردد. ملاک در فرهنگ خود مدارانه دوری و نزدیکی به «منِ» حزبی، «منِ» سیاسی و حتی «منِ» دینی است. در فرهنگ خود مدارانه ملاک رای مردم نیست، ملاک قانون نیست، ملاک آزادی نیست، ولایت فقیه و رسول الله و  کلام خدا نیست، ملاک «منم»، «من»

تکبر در برابر دوست در «فرهنگ خود مدارانه»:

تکبر در برابر دوستان و دلسوزان خودی از ویژگی های لاینفک «فرهنگ خود مدارانه» است.

تکبر و تقابل از موضع فرادستی با دلسوزان انقلاب اسلامی در کنار تواضع (=بخوانید ذلت) در برابر دشمنان مردم ایران دو روی یک سکه «فرهنگ خود مدارانه» است. این دو گانه اگر چه به ظاهر دو گانه می آید لکن یگانه است و در حقیقت یکی است و یک کارکرد دارد.

ریشه تکبر در برابر دوستان دلسوز در «فرهنگ خودمدارانه» به این باز می گردد که دلسوز،  انتقاد می کند و دشمن تملق، دلسوز در برابر برخورد پلیسی، برچسب زنی، اتهام و توهین، به خاطر مصلحت کلی نظام و مردم سکوت میکند و دشمن جنجال و هیاهو .

در «فرهنگ خودمدارانه» راحت ترین راه ممکن تکبر در برابر دلسوز و انفعال در برابر دشمن است،

تواضع در برابر دلسوز او را مشتاق تر برای نقد و نصیحت می کند و تکبر در برابر دشمن جنجال و هیاهوی او را بیشتر می کند. از این جهت «فرهنگ خود مدارانه» چون فرهنگی «من» محور است تکبر در برابر دلسوز و تواضع در برابر دشمن را بر می گزیند.

 

ذلت در برابر دشمن در «فرهنگ خود مدارانه»:

دو دیدگاه پیرامون ذلت در برابر دشمن وجود داد؛ وادادگی و ایستادگی

دیدگاه نخست ذلت را در تشر زدن و هیاهوی ظالم جستجوی می کند و دیدگاه دوم ذلت را در تواضع و سر فرود آوردن در برابر ظالم.

در دیدگاه وادادگی دستاورد های دانشمندان و خون شهدا کالایی در معامله کسب وجهه است، و در این بین تکبر در برابر خانواده شهدای هسته ای[2] و تواضع  نابه جا[3]  و ترس غیر متعارف[4][5] در برابر حکومت های استعمارگر و ظالم به طور همزمان کارکرد دو لبه قیچی را دارد.

 

بر خلاف دیدگاه وادادگی که عزت را در نقض حاکمیت ملی توسط نماینده استعمار پیر می دادند[6][7][8]، مصداق عزت در دیدگاه ایستادگی دستگیری ذلیلانه نظامیان انگلیسی در آبهای مرزی کشور ایران و نمایش اقتدار ملی در جامعه جهانی است[9]

این همان دیدگاهی بود که توانست پیروزی را در جنگ به ارمغان آورد:

« قصدشان این بود که کارى کنند که نظام اسلامى احساس کند که قادر بر مقابله‌ى با این دشمنان نیست؛ میخواستند کارى کنند که جمهورى اسلامى را به‌عنوان یک مجموعه‌ى ضعیف و ناتوان معرّفى کنند. خداى متعال دست قدرت خود را نشان داد و دهان دشمنان جمهورى اسلامى و دشمنان پرچم برافراشته‌ى اسلام را با مشت پولادین سنّت الهى خُرد کرد ..... سعى میکردند به ما مردم ایران - ما مؤمنین به آیات کریمه‌ى الهى - بباورانند که شما نمیتوانید در مقابل قدرتهاى مادّى دنیا بایستید؛ میخواستند این را به ما بباورانند. و به شما برادران عزیز و به همه‌ى ملّت ایران عرض کنم:  شکست یک ملّت آن‌وقتى اتّفاق مى‌افتد که معتقد بشود که نمیتواند کارى انجام بدهد؛ این اوّلِ شکست هر ملّتى است. آنها خواستند این احساس را در دوران جنگ تحمیلى در دل ایرانیان به‌وجود بیاورند، امّا قضیّه به‌عکس شد. جنگ تحمیلى - یعنى دفاع مقدّس ملّت ایران - نشان داد که یک ملّت در سایه‌ى اتّحاد، در سایه‌ى ایمان به خدا، در سایه‌ى حُسن‌ظنّ به خداى متعال و اعتقاد به صدق وعده‌ى الهى، میتواند از همه‌ى گذرگاه‌هاى دشوار عبور کند و میتواند در مقابل دشمنان بایستد و میتواند دشمن را وادار به هزیمت و عقب‌نشینى کند؛ جنگ تحمیلى این را به همه‌ى ما نشان داد»[10] (مقام معظم رهبری، 06/01/93)

بر خلاف این دیدگاه، در دیدگاه وادادگی، انرژی و توان مسئولین فرهنگی و سیاسی صرف رفع فیلتر سایت های مبتذل و ضد دینی می شود درحالی که بسیاری به نان شب محتاجند . در دیدگاه «وادادگی» رفع فیلترچند سایت اوج آزادگی است، اما توافقات متنی و فرامتنی هسته ای باید فیلتر شود و هیچ کس نباید بداند که واقعا به اسم هسته ای چه چیزی به دشمن اثبات شده [11] و در مقابل چه به دست آورده ایم[12] ؟؟؟

چه خوب است اگر به جای حسن ظن و دلدلدگی به قاتلین افراد بیگناهان در عراق، افغانستان و سوریه و گوانتانامو[13] از طرفی و تهمت و توهین و اتهام به مردم بزرگ ایران و قشر دانشگاهی [14] [15]  بیاییم با دیدن نسل جوان ایران، «در سایه‌ى حُسن‌ظنّ به خداى متعال و اعتقاد به صدق وعده‌ى الهى، از همه‌ى گذرگاه‌هاى دشوار عبور کنیم و در مقابل دشمنان بایستیم و دشمن را وادار به هزیمت و عقب‌نشینى کنیم »

خوب است که پندی از «امیر المومنین» بگیریم و کلید مشکلات را در داخل جستجو کنیم و قفل آن را در خارج و نه بالعکس؛

 دوائک فیک ولا تشعر

و دائک منک ولا تبصر

وا و داروی درد تو در خود توست  حال آنکه به آن توجه نداری و درد تو نیز ناشی از خود توست هر چند به آن آگاهی نداری)

خوب است که جای صفت «باهوش» برای رئیس جمهور قاتل آمریکا و صفت «بی سواد» برای مردم شریف ایران با هم عوض شود.

خوب است که به خود و خودی رحم کنیم و از شدت وادادگی در برابر دشمن بکاهیم که این خواست خداوند متعال است

«اشداء علی الکفار رحماء بینهم»

خوب است تا دیر نشده همه  و همه عزم سفر از «فرهنگ خود مدار» به سوی «فرهنگ خدامدار» کنیم،

 

قانون منهای آزادی و آزادی منهای قانون؛ دو راهبرد فرهنگ خود مدارانه 

نگاه خود مدارانه به فرهنگ، نگاهی است که از فرهنگ خود مدارانه نشات می گیرد. فرهنگی که سلیقه ایست، گاهی به نام آزادی قانون را ندید می گیرد و گاهی به نام قانون با آزادی می جنگد.

در نگاه خود مدارانه:

اگر رای مردم به نفع «من» نباشد، تقلب است و دروغ  و باید تلاش کرد مردم تاوان ضرر منفعتی «من» را به بد ترین نحو بپردازند. اما اگر رای به «من» و برای «من» باشد، نشان از عمل معنادار مردم است نسبت به انتخاب شایسته، و همه باید به «من» شایسته تمکین کنند.

یارانه ای که «من» به مردم ندهم مصداق گدا پروری است و سبد «من» عین حقوق شهروندی، هر رسانه آزاد است مسکن مهر و یارانه را زیر سال ببرد تا جریان آزادی در جامعه ادامه داشته باشد اما منتقدین سبد «من» کسانی اند که با آبروی مردم بازی می کنند و در لفافه ی نقد، حیثیت مردم و جامعه را نشانه رفته اند.

 سفر های استانی و دیدار از پابرهنگان روستاهای محروم که ابتکار من نیست، مصداق حرکات جلف پوپولیستی ، اما «کلید» من شمه ای از نسیم روح افزای فرهنگی متعالی است.

              

اگر قدرت در دست غیر «من» بود، نامشروع است و باید به هر طریق ممکن اعم از سیاسی، اقتصادی و اقتشاشی، از داخل و خارج  به حیثیت ملی لطمه وارد آورد تا به این طریق قدرت از دست آنکه «من» دوست ندارم خارج شود، حتی اگر به طور کاملا اتفاقی شعله های آتش به دورن مسجد «لولاگر» نیز کشیده شود و یا به طور اتفاقی تر مردم خداجو حرمت حضرت ابا عبد الله الحسین، مظلوم کربلا نه که نگاه ندارند که به دست شعله های آتش بسپارند[16] [17]

 

و اگر نیز قدرت در دستان «من» بود، با قدرتی تحقیقا دموکراتیک مواجه ایم که در آن حفظ وحدت وظیفه ای شرعی و اخلاقی است و باید همه از جان و ناموس و یارانه، برای آبادانی این مرز و بوم بگذریم

رسانه های منتقد «من» باید با چکش اختیارات قانونی محاکه، تنبیه و توقیف شوند، و این سزای کسی است که از آزادی سوء استفاده کند . اما رسانه های متملق «من» اما، حتی اگر افرادی باشند که نص قرآن را، حکم قانون الهی را به دشنام ببند و به تمسخر بگیرند، نباید ملامت شوند، ملامت این افراد نقض آزادی بیان است حتی اگر ناقض قوانین الهی باشند.

 

 رقص مختلط زن و مرد در عیان و بستن خیابان ها  به مناسبت پیروزی «من» امری آزادانه است[18] حتی اگر، شاید و شاید بیماری به سبب ساعت ها بسته بودن خیابان با زندگی خود خدا حافظی کند و هزار مرتبه سجده شکر به درگاه باری تعالی به خاطر این ارمغان آزادی .

اما دقیقا این درست نیست که مردم دقیقا بدانند کالای پایاپای «خون احمدی روشن» در معامله غرور هسته ای، چیست؟ دیدار اشتون با مظلوم نمایان ظالم؟ یا تعلیق و اخراج دانشمندان هسته ای ؟ همه با هم: مرگ بر رسانه ای که مجری و سوالاتش خارج از چارچوبی باشد که «من» تعیین کرده باشم و درود بر فیس بوک 

 

 

 

اصلا چرا دستگیری ملوانان و کماندو های متجاوز انگلیسی در دور ترین آبهای مرزی را همه فراموش کرده ایم، این خفت بزرگ و کار عبث و بیهوده را. چرا ما باید  آنها را دستگیر می کردیم و سپس به آنها کت و شلوار  بپوشانیم ، نه آن ذلت و نه این همه احترام!!! چه کارهای بیهوده ای که در دوران غیر از «من» اتفاق نیفتاد.

 

 

بیایید به جای این کارهای بیهوده کاری کنیم کارستان کنیم؛ نماینده استعمار پیر و وکیل استحمار جوان را به ایران دعوت کنیم، و در لحظه ورود بالاترین مقامات و نمایندگان منتخب مردم بزرگ ایران، مقامات را با عدم فاصله میان نشیمن و نشیمنگاه مبارک خود فاصله غافلگیر کنیم و یا کاری دیگر کنیم؛ نماینده دیگری را دعوت کنیم تا به برکت قدومش  «امت خدا جو » علیه مردم، مساجد و فرهنگ عاشورایی آماده نبردی دیگر شوند[19]  [20]. این یک فورمول ساده ریاضی است که بی سوادان منقد از درک آن عاجز اند:

فورمول بقای «من»

1) ایجاد حس کاذب تقلب و دروغ + تحریک فتنه گران با اسم مستعار امت خدا جو  = فتنه

2) فتنه = (تضعیف اقتدار داخلی)*(تخریب وجه بین المللی ایران )  =  تحریم اقتصادی

3)   تحریم اقتصادی = بلوکه شدن پول های ایران+ فشار بر مردم = گاوبندی با اشتون

4)  گاوبندی با اشتون = فروش خون احمدی روشن در معامله غرور ملی برای گرفتن پول مردم – (سود چند این چند سال ) + حمایت اشتون از فتنه گران گذشته و نقشه کشی برای آینده = فتنه ای دیگر در صورت نبود من در قدرت

5) فتنه در آینده = تحریم در آینده= گاوبندی با انگلیسی ها یا آمریکایی ها= فروش خاک ایران....؟؟

 

ای کاش

ای کاش مردم اوکراین از ما درس می گرفتند آنگاه که نمایندگان استکبار و استحمار با ژست دفاع از حقوق بشر و آزادی راه در قلب مردم باز می کردند و نه زمانی که تنها و بدون پول و تجزیه شده رها شدند، اگر چه که در «فرهنگ خدا محور»، شرق و غرب آنگاه که از گستره ربوبیت الهی بیرون آید تفاوتی ندارد لکن «عبرت» برای مطلق انسان است.  ای کاش مردم مصر و نماینده مردم مصر از  «فتنه» 88 ما عبرت می گرفتند.

حال اما خود آیینه عبرت شدند؛ آیینه ای برای ما

با این همه، کسی که در تالار آیینه خود  را به خواب زده، محکوم به شکست ابدی است..... شکست در دنیا و شکست در مقابل ذات باری تعالی..

و برای آنانی که  خاصیت آیینه را نمی دانند در یک جمله «رستن از فرهنگ خودمدارانه و حرکت به سوی فرهنگ خدا مدار».

کلام آخر

خدایا تو شاهد باش ننوشتم جز برای احساس دینم به دینت، خدایا اگر قلم به خطا رفت تو ببخش و طلب مغفرت از تو دارم و نه از بنده تو، که همتم بر این بود که بر بنده ات جفا نرانم جز به جزای جفا، که جفا کار تر نزد تو  منم

خدایا با تمام تواضع در پیشگاهت: «ولایتت از من دریغ ننما و لیاقت بنده ترین بندگانت را نصیبم گردان»

 

 

 

 

 


[1] - دیدار رهبر انقلاب با اعضای مجلس خبرگان (http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25696)

[2] - پشت پرده توهین به خانواده شهید هاحمدی روشن چیست؟ (http://www.teribon.ir/archives/245853)

[4] -http://www.598.ir/fa/news/186510/%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%85%D8%A8-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%AF-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B4%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%DB%8C%D8%AB%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF (ظریف: آمریکا می‌تواند با یک بمب تمام سیستم دفاعی ایران را از کار بیاندازد! )

[6] -http://www.vatanemrooz.ir/Newspaper/BlockPrint/1892

 (رئیس قوه قضائیه: در صورت ادامه نقض حاکمیت ملی در سفرهای دیپلماتیک، قوه قضائیه وارد عمل می‌شود/اتمام حجت آیت‌الله)

[7] -  (با وجود اعلام عدم اطلاع قبلی وزارت امور خارجه از دیدار اشتون و محکومان فتنه/وزارت اطلاعات: وزارت خارجه را قبلا در جریان دیدار اشتون با فتنه گران گذاشتیم)             http://www.raj

/ 5 نظر / 82 بازدید
عبدالمجید

سلام محمد جان متن خوبی بود! انشا الله که همیشه موفق باشی و در راه ولایت قدم برداری!

سید

سلام اتفاقی به وبلاگت سر زدم، خوب و حق می نویسی اما فونت و شکل وبلاگت خوب نیست. یا حق

كار اين ها بر عكسه اشدا بينهم رحماء‌علي الكفار متاسفم متاسف

میلاد

دکتر آشنا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

علی موسوی

دوست دارم خوب قلم میزنی