هم غزه ، هم لبنان، جانم فدای ایران

حرفی برای گفتن نیست، اگر گوشی برای شنیدن صدای مظلوم، چشمی برای دیدن کودکان به خون غلتیده غزه  و اندک درنگی برای فهم رابطه غزه، لبنان و ایران باشد که افلا یتدبرون...

 

/ 0 نظر / 46 بازدید