غرب از رویا تا واقعیت (جلد 4) قاب جادو(آسیب های اینترنت و تلویزیون در غرب)

چگونگی تاثیر رسانه ها بر کودکان(خانم ترسا)

 در سنین پایین،کتب،سینما،تلویزیون و اینترنت به شیوه های گوناگون بر چگونگی تفکر و رفتار کودکان ما اثر می گذارند.با بزرگ تر شدن کودکان ، این تاثیر رسانه ها بیش از پیش قدرتمند می شود.

به تصویر کشیده شدن بیش از اندازه سکس، خشونت و مصرف مواد مخدر در رسانه های غربی مشکلات بسیاری را برای خانواده ها به وجود آورده است. کودکان با الگو برداری از شخصیت های رسانه ای و تبلیغات دچار تغییرهای رفتاری می شوند و روز وبه روز از تعلیمات خانوادگی خود دور می افتند

پی آمد های روان شناختی خشونت رسانه ها بر کودکان و بزرگ سالان(جوان کانتور)

نویسنده این مقاله با استناد به پژوهش های انجام شده ثابت می کند خشونت بی رویه ای که از طریق برنامه های رسانه های مختلف به مردم به ویژه کودکان و نوجوانان عرضه می شود، پیامدهای نامطلوب فراوانی برای آنان دارد. این پیامدها شامل افزایش خشونت طلبی، بروز رفتارهای خشن، حساسیت زدایی کودکان و بزرگ سالان نسبت به مسائل خشونت آمیز می شود. در پایان نویسنده راهکارهایی از جمله توسعه آموزش درک رسانه ها برای کودکان را جهت کاهش این پیامدهای منفی می دهد.

خشونت در تلویزیون(کوین زافلیک)

کودکانی که برنامه هایی می بینند که درآن ها خشونت چهره ای طبیعی و نزدیک به واقعیت دارد در بیشتر موارد آن را تکرار می کنند و در صورتی که با واکنش اطرافیان روبرو نشوند آن را به صورت یک عادت می پذیرند. امروزه تلویزیون در بسیاری موارد جایگزینی برای رابطه فرزندان با والدین شده است.

اثر گذاری تصویر های تلویزیونی بر کودکان(رون کافمن)

عده ای بر این عقیده اند که : «تلویزیون زیان بار نیست. فقط یک سرگرمی است». با این حال باید گفت بحث اثر گذاری تلویزیون بر کودکان، نباید تنها بر مطالعات تکیه کند.

 با تکرار زیاد تصاویری چون  خشونت، کودک دچار معضلات روانی مانند ترس از مورد حمله قرار گرفتن در خیابان می شود و خشونت برای او به صورت بخشی از مسائل هادی جامعه در می آید. بنابراین، در برابر نتایج آن احساس درستی از خود نشان نمی دهد و خود نیز به راحتی آن را انجام می دهد و رفتارش پر خشونت می شود.

تاثیر منفی بازی های ویدئویی خشونت آمیز بر سلامت کودکان(الیسا های یونگ سانگ )

بازی های ویدیویی که پس از تلویزیون، پر طرفدارترین نوع سرگرمی به شمار می آیند به سرعت به دومین بخش بزرگ صنعت سرگرمی تبدیل شده اند. شواهد روزافزون حکایت از آن دارد که بازی های ویدیویی خشونت آمیز موجب افزایش رفتارهای پرخاش جویانه می شود. خشونت در بازی های ویدیویی را به دو گروه خشونت انسانی و خشونت خیالی می توان تقسیم کرد.

قرار گرفتن کودکان در معرض بازی های خشونت آمیز ویدیویی حتی نگران کننده تر از قرار گرفتن آنها در معرض برنامه های خشونت آمیز تلویزیونی است؛ زیرا این نوع بازی ها بسیاری از اصول یادگیری(هم ذات پنداری، تمرین و تکرار و پاداش و تقویت) را به کار می گیرند و این یعنی افزوده شدن یک مؤلفه تعاملی به سرگرمی های زیان بار بازی های ویدیویی.

تاثیر  بر ارزش ها (نگاهی به خشونت در رسانه ها)

(اریکا آلباس)

اشاعه خشونت در تلویزیون به یک مشکل همگانی تبدیل شده است. ممکن شما اطمینان داشته باشید از اینکه کودکتان هرگز در آینده، با وجود برنامه های خشونت بار همیشگی تلویزیون، به یک فرد پرخاشگر تبدیل نخواهد شد ولی با این حال، شما نمی توانید مطمئن باشید که کودک شما به وسیله کودکی دیگر که در یک رژیم مشابه از برنامه های تلویزیونی رشد یافته است، کشته یا معلول و ناقص نخواهد شد.

سکس و خشونت در تلویزیون

(کربی اندرسون)

در جوامع کنونی، تلویزیون، اثر گذارترین عامل در شکل دهی شخصیت افراد است. این تصور که تلویزیون تنها یک وسیله سرگرم کننده است، بسی خطا و به دور از واقعیت می باشد.  تلویزیون در مقام یک معلم وجهان بینی ساز است و برنامه های سرگرم کننده و تفریحی آن، موثرتر از برنامه های جدی آن هستند. حال با یان تلقی نویسنده مقاله به سراغ تاثیر برنامه های دربردارنده سکس و خشونت بر جامعه امریکا رفته و از تحقیقات انجام شده در این زمینه سود برده است. 

پرنوگرافی کودکان در اینترنت: خیال ، واقعیت و کنترل جامعه

(رابرت بازرمن)

پورنوگرافی کودکان در اینترنت، مسأله ای تحمل ناپذیر، عنوان کتابی است که فیلیپ جنکینز آن را نوشته و در امریکا منتشر شده است. این مقاله به معرفی و نقد و بررسی این کتاب پرداخته و در مجموع با نظر نویسنده هم رأیی نشان می دهد و نگرانی نویسنده را از رواج پدیده زشت و غیر انسانی پورنوگرافی کودکان در اینترنت می ستاید.

اثر مستهجن نگاری در اینترنت بر نو جوانان

(دین چائبز)

در حال حاضر چندین هزار سایت اینترنتی که دارای تصاویر مستهجن جنسی است، وجود دارد. اگر تا پیش از این اسفاده ابزاری از زنان در تبیلغ لباس  و کالاهای لوکس معمول بود، این سایتها پا را فراتر نهاده و صحنه های ارتباط جنسی را بطور آشکار تبلیغ می کنند. این مساله آسیب های(عاطفی، روانی، جسمی) فراوانی بر روا ن و جهانبینی نوجوانان و کودکان  دارد.

سیاست خویشتن داری جنسی رهبران آمریکا در بوته نقد

(جویس مارکل)

در سایه انقلاب جنسی و دامن زدن به آزاد ی های فردی در حوزه مسائل جنسی، موجی از فیلم ها و تصاویر جنسی به بازار آمریکا عرضه شد. توصیه کنندگان به گسترش خویشتن داری جنسی در آمریکا این حقیقت را نادیده می گیرند که بسیاری از شرکت ها با دامن زدن به تحریکات جنسی نوجوانان وجوانان به دنبال سودآوری بیشتر هستند.بدین ترتیب گسترش پدیده تجاوز جنسی در میان نوجوانان و رویکردهای جنسی بیشتر در فرهنگ آمریکایی از نتایجی است که بسیاری تمایل دارند آن را نادیده بگیرد

تاثیر رسانه ها بر رفتار  های جنسی نوجوانان

(گروه تحقیقات مدیا اسکوپ)

تصویر کردن رفتارهای جنسی در عرصه رسانه های تصویری و مکتوب، با تاثیر مستقیم بر رفتارهای مخاطبان آن ها به ویژه جوانان و نوجوانان همراه بوده است. بر پایه گزارش «انجمن روان‏شناسی امریکا»، همه ساله جوانان این کشور با 14 هزار تصویر یا پیام جنسی روبه‌رو می‏شوند. همچنین بر پایه بررسی انجمن کایزر، 75 درصد برنامه‏های تلویزیونی دربردارنده مسایل جنسی است و مردم آمریکا هر ساعت، شاهد شش صحنه جنسی هستند.

تلویزیون و زوال کودکی

(گفتگو با نیل پستمن)

تلویزیون به عنوان قوی ترین و پرنفوذترین رسانه موجود، تأثیرات عظیم و همه جانبه ای بر جنبه های اجتماعی و فردی بشر جدید داشته است و دارد. نیل پستمن، رسانه شناس و جامعه شناس برجسته آمریکایی، معتقد است که تلویزیون مرزهای بین طفولیت و بزرگسالی را در می نوردد و دوران کودکی را که در گذشته با حفظ حریم ها و مرزهایی با دوران بزرگسالی، تحقق پیدا می کرد، به زوال کشانده است.

تلویزیون و بازی کودکان

(ماری وین)

طبیعت سرگرم کننده بازی کودکان ، سبب می شود اهمیت خود بازی چنهان نگه داشته شود. آشکار است که یک کودک دو، سه یا چهار ساله که دو، سه یا چهار ساعت را به طور روزانه تلویزیون نگاه می کند، اوقات کمتری را در مقایسه با کودکانی که اصلاًتلویزیون نمی بینند، صرف بازی کردن می کند. شواهدی وجود دارد که نشان می دهد تماشای تلویزیون بر طبیعت باز ی های کودکان نیز اثر می گذارد.

از زمانی که تلویزیون به یک رسانه عمومی تبدیل شد، بیشتر توجه ها به رابطه بین خشونت در تلویزیون و پرخاش کودکان اختصاص یافت. آیا کاهش قابل توجه بازی کودکان، به افزایش رفتار پرخاش جویانه کودکان کمک نکرده است؟

آیا اینترنت نا را کودن تر می کند ؟

(نیکلاسکار)

امروزه اینترنت دسترسی سهل و راحت به میزان بی‌سابقه‌ای از اطلاعات را در اختیار ما می‌گذارد. حجم در حال افزایش از شواهد علمی، حاکی از آن هستند که اینترنت با انحراف حواس و گسیختن‌های مداوم رشته تفکر ما، در حال تبدیل کردن ما به اندیشه ورزانی پاره پاره و سطحی است. اینترنت، ما را به حالت اولیه و حیوانی حواس پرتی­مان باز می­گرداند و انحرافات حواس مکرری را در ما ایجاد می­کند؛ انحراف حواسی بسیار بیشتر از آنچه نیاکانمان مجبور به مقابله با آن بودند.

تلویزیون عامل رکود یا خلاقیت کودکان

(ماری وین)

نگرانی هایی که درباره تأثیر تلویزیون بر روی کودکان وجود دارد، کم و بیش به طور انحصاری روی مضامین برنامه هایی متمرکز شده است که کودکان آن ها را می بینند. کودکان به ارتقای توانایی­های خود در عرصه خانوادگی نیاز دارند تا خودشان روزی بتوانند به والدینی موفق تبدیل شوند. دلایلی وجود دارد که نشان می­دهد تلویزیون تأثیر مخربی بر زندگی خانوادگی دارد و غنا و تنوع آن را کاهش می­دهد.تلوزیون به صورت شگفت انگیزی در دسترس است و می تواند یک کودک را سرگرم کند و یا وی را از حرکت باز دارد.

 

تلویزیون و تولید شتاب در سیستم عصبی

(جری ماندر)

هنگام تماشای تلویزیون ، تماشاگر به درون جهانی حسی فر می رود که بسیار سریع تر از زندگی معمولی است. اتفاقات در تلوزیون با ریتمی شتاب آلود وارد زندگی مان می شوند و از آن بیرون می روند و به گذشته می پیوندند. درگیرمان می کنند، عصبانی می شویم، سرگرم می شویم و سپس همه چیز تمام می شود. محققان دانشگاه بین المللی استرالیا در تحقیق مشهورشان روی اثرهای تلویزیون، پیش بینی کرده اند به همان میزان که در استرالیا، تلویزیون بیش از پیش در دسترس همگان قرار می گیرد، بر تعداد بچه های بیش فعال افزوده می شود.

هوشیاری تغییر یافته کودکان (نشئه آوری تلویزیون)

(ماری وین)

اکنون هم متخصصان و هم والدین بر این امر صحه می گذارند که تماسای تلویزیون برای کودکان عارضه های جسمی و ذهنی به همراه دارد. کودکان همیشه پس از یکی دو ساعت تماشای تلویزیون، در یک وضعیت ترسناک قرار می‏گیرند: مثل تندخویی، عیب‏جویی، خستگی و آماده برای منفجر شدن.آنها به طریقی، برخی از نارضایتی‏های درونی خود را تخفیف دهند؛ مانند زیاد نوشیدن، زیاد خوردن و بی‏هدف، بالا و پایین پریدن.تلویزیون، خلق و خوی کودکان را رشد نمی‏دهد. آنها درست پس از تماشای تلویزیون، بدخلق و زودرنج می‏شوند.کودکان بعد از تماشای تلویزیون، اخمو می‏شوند و حالت ناامیدی به خود می‏گیرند.

آیا اینترنت ارتباط واقعی را تهدید می کند ؟

(کورتس)

اگر بپذیریم که هر نوجوان، روزانه، دست کم، یک ساعت و نیم وقت خود را به گشت و گذار در اینترنت می گذراند، می توانیم نتیجه بگیریم که در حال از دست دادن بیش از نیم ساعت وقت روزانه برای برقراری رابطه رو در رو با دیگران است این داده نگران کننده است ؛ زیرا اینترنت، به عنوان یک وسیله ارتباطی، پرسش های مهمی مطرح می سازد و از دست دادن تماس شخصی که  از پی آمدهای آن است، تهدید جدی برای توانایی جوانان در برقراری ارتباط با دیگران فرض می شود.

چه کسی در برابر کودکان از IT   سود می برد؟

(ماری باروت)

استعمارگران کودک، فن آوری جدید ارتباطات را به همان دلایلی که هرکس می­تواند دوست داشته باشد، مناسب فعالیت­هایشان می­بینند و با این ابزار سریع­تر، ارزان­تر، آسان­تر و گسترده­تر به فعالیت­های مجرمانه می­توان پرداخت. دنیای جرائم به ویزه جرایمی که بعد از قرن ها امروز به پیسرفته ترین راه ها و خشونت بار ترین سلاح ها مجهز شده اند به هیچ کس رحم نمی کند حتی اگر قربانی یک کودک مظلوم باشد.

اعتیاد آن لاین

(دیوید گرینفیلد)

«اعتیاد به اینترنت»، «اختلال ناشی از استفاده بیش از اندازه از اینترنت»، یا «استفاده نامعقول و بیمارگونه از اینترنت»، همگی عبارت‏هایی هستند که برای توصیف یکی از بیماری‏های نوین ناشی از اینترنت به کار می روند. اعتیاد به اینترنت شامل اعتیاد به اتاق­های گپ، هرزه نگاری، قمار آن لاین و خریدهای اینترنتی می­شود.

اینترنت، دروغ و روابط عاشقانه

(زندرا هاقس)

یکی از جذابیت­های شبکه جهانی اینترنت به ویژه برای کاربران پروپا قرص آن، وجود کلوپ «هی گفت و گو» و چت روم­های اینترنت است. بسیاری از زوج‏ها، دوست دخترها، دوست پسرها و نامزدها هستند که از طریق اتاق‏های گفت‏وگو  با هم ارتباط برقرار می‏کنند. دسته‏ها و گروه‏هایی به صورت آن لاین هستند که افراد مجرد در زمان‏های مشخص به آنها پیام می‌فرستند و پیام دریافت می‌کنند

آیا شرکت ها از اینترنت برای تسریع زوال فرهنگی، سیاسی و اقتصادی

(کریس هجز)

اینترنت ابازری است که منافع شرکتی آن را ربوده و برای تسریع زوال فرهنگی، سیاسی و اقتصادی ما به کارگرفته اند. اینترنت که برای کمک به استراتژیست‌ها برای ارتباط برقرار کردن بعد از یک حمله اتمی طراحی شده بود، به تازه‌ترین ابزار فن‌آوری در دست کسانی تبدیل شده است که در حال راندن ما به درون یک حالت نوفئودالیسم هستند. فن‌آوری در خدمت منافع کسانی است که آن را در کنترل خود دارند و آنهایی که آن را کنترل می‌کنند، امروزه روزنامه‌نگاری، فرهنگ و هنر‌های جذاب هستند، آنها انسان‌ها را به طور گله‌ای به درون عشیره‌هایی می‌رانند که نابردباری و دشمنی را تغذیه می‌کنند

/ 0 نظر / 28 بازدید